Unsere Termine

Unsere regelmäßigen Vereinsaktivitäten sind Mitgliederversammlungen, Netzwerktreffen und unsere Vorstandssitzungen. 

Mitgliedersammlungen finden ein bis zwei Mal im Jahr statt, ebenso die Netzwerktreffen.

Der Vorstand trifft sich häufiger. Wer Interesse hat, an einer Vorstandssitzung teilzunehmen, der möge sich bitte per E-Mail an uns wenden.


„Bildung-Arbeit-Karriere ohne Grenzen”

Am 15. November 2017 findet im Słubicer Collegium Polonicum die Messe „Bildung-Arbeit-Karriere ohne Grenzen” statt. Unser Verein beteiligt sich daran. Wir übernehmen die Vorbereitung für einen Workshop und die Durchführung einer Debatte im Oxford-Stil zum Thema „Wir brauchen keine zweisprachige Schule”. Die Debatte wird mit Jugendlichen stattfinden, die zuerst intern im Workshop mit Karolina Knochenmuß den Ablauf und die Diskussionskunst studieren, um danach die Debatte öffentlich durchzuführen. Wir laden alle zur Messe ein!

Mittwoch, 15.11.2017, 
CP Słubice, 10-14 Uhr


Frankfurt-Słubicer Bildungsforum

Die Städte Frankfurt (Oder) und Słubice haben sich zum Ziel gesetzt, den Bildungsstandort im Sinne des lebenslangen Lernens gemeinsam zu stärken und weiter zu entwickeln. Hierzu sollen die Bildungsangebote und die Bildungsbeteiligung in der Doppelstadt ausgebaut werden, die Sprachkompetenzen gefördert und Maßnahmen zur Fachkräftesicherung ergriffen werden.

Gemeinsam mit den Bildungsakteuren beider Städte sowie den Bürgern soll an diesen Zielen während des

„Frankfurt-Słubicer Bildungsforums“ am 20. November 2017 im Collegium Polonicum in Słubice
gearbeitet werden.

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung soll auf das deutsche und das polnische Bildungssystem gelegt werden, um die Rahmenbedingungen im Bildungsbereich kennen zu lernen und damit eine Grundlage für die weitere grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu schaffen.

In Arbeitsgruppen bearbeiten die Teilnehmer außerdem aktuelle Fragestellungen der Bildungsentwicklung in Frankfurt (Oder) und Słubice. Die Ergebnisse sollen Impulse für die weitere Entwicklung des Bildungsstandorts geben und in die weitere Bildungsarbeit beider Städte einfließen.

Anmeldungen nimmt das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum bis 14. November 2017 unter Tel.: 0335 606985-11 sowie per E-Mail: katrin.becker@frankfurt-slubice.eu entgegen.

Nasze terminy

Do naszych regularnych aktywności należą: walne zgromadzenia członków, spotkania sieci i posiedzenia zarządu.

Walne zgromadzania członków oraz spotkania sieci odbywają się raz lub dwa razy w roku. 

Zarząd spotyka się częściej. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zarządu proszone są o kontakt mailowy


„Edukacja-Praca-Kariera bez Granic”

15 listopada 2017 odbywają się w Słubicach (Collegium Polonicum) targi „Edukacja-Praca-Kariera bez Granic”. Nasze stowarzyszenie bierze w nich aktywny udział. Zajęliśmy się przygotowaniem i przeprowadzeniem debaty oxfordzkiej na temat „Nie potrzebujemy dwujęzycznej szkoły”. Debatę realizujemy z młodzieżą, która najpierw przygotuje jej przebieg i nauczy się sztuki dyskutowania podczas warsztatu z Karoliną Knochenmuss, by potem ją publicznie przeprowadzić. Zapraszamy wszsytkich na targi!

Środa, 15.11.2017, 
CP Słubice, godz. 10-14


Słubicko-Frankfurckie Forum Kształcenia

Słubice i Frankfurt nad Odrą od wielu lat dążą do tego, aby stać się „międzynarodowym miejscem kształcenia” w odniesieniu do założeń „uczenia się przez całe życie” oraz wspierać tworzenie nowych ofert edukacyjnych.

Aby osiągnąć powyższy cel i zapewnić większy udział osób korzystających z ofert w Dwumieście należy pracować nad ich rozwojem. Wysoki priorytet w tym zakresie ma rozwój kompetencji językowych oraz orientacja zawodowa celem zapewnienia specjalistów w regionie.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na:

Słubicko – Frankfurckie Forum Kształcenia
w dniu 20 listopada w Collegium Polonicum od godz. 13.00-16.30

Organizowane przez nas wydarzenie ma na celu zaprezentowanie polskiego i niemieckiego systemu kształcenia, wymianę informacji i doświadczeń, wypracowanie impulsów i pomysłów na rzecz dalszej efektywnej współpracy.

Uczestnikom forum proponujemy również udział w warsztatach tematycznych. Pomysły, informacje i wskazówki od Państwa będą uwzględnione w realizacji założeń Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania na lata 2014-2020.

Zgłoszenia do udziału w forum oraz na warsztaty prosimy przesyłać do dnia 14 listopada drogą elektronicznie na adres: joanna.pyrgiel@slubice.pl lub tel. (95)7372064.